KĀRLIS MIČULIS / Bakalaura darbs / 2015 / Sabiedriskais centrs Purvciemā, atbildot sociāli – funkcionālajām iedzīvotāju prasībām

Teorētiskā daļa: Sabiedriskā centra loma Purvciema mikrorajona kontekstā. Sabiedriskais centrs kā pilsēttelpas un sociālās vides attīstības veicinātājs nākotnē / Darba vadītājs: Mg. arh. Artis Zvirgzdiņš

Praktiskā daļa: Sabiedriskais centrs Purvciemā, atbildot sociāli – funkcionālajām iedzīvotāju prasībām / Darba vadītājs: Mg. arh. Oskars Redbergs

Bakalaura darbā tiek pētīts tirdzniecības centrs Minska kā potenciāls sabiedriskais centrs Purvciema mikrorajonā. Ņemot vērā publiskām aktivitātēm paredzētu vietu trūkumu Purvciemā, par darba uzdevumu tika noteikta publiska centra – nākotnes pilsētvides un sociālās telpas attīstības katalizatora izveide, kas ietvertu kultūrai, interešu izglītībai un sociālām aktivitātēm paredzētu vidi. Ēkas vēstures izpēte rāda, ka Minska, kas bijis viens no pirmajiem pašapkalpošanās veikaliem Latvijā, ir uzskatāms par vērtīgu 20. gs. arhitektūras paraugu tā īpašo konstruktīvo risinājumu dēļ, tādēļ projektēšanas gaitā nolemts atgriezt tā sākotnējo 1975. gada veidolu. Pilsētas attīstības plānā norādīts, ka konkrētajā zemes gabalā iespējama 24 stāvu augsta apbūve, kas arī tiek ņemts vērā projektā. Apjomu pielāgošana novietnes īpatnībām ļauj viegli reaģēt uz apkaimes sociālo grupu vajadzībām un cilvēku pārvietošanās paradumiem, tādā veidā radot brīvas kustības principu ēkā un veicinot cilvēku ikdienas pārvietošanos cauri tai. Izkārtojot publiskās funkcijas tieši ēkas aktīvākajās zonās, arī garāmgājēji gūst līdzdalības sajūtu un var iesaistīties aktivitātēs.