Bakalaura studiju programma ARHITEKTŪRA (3,5 gadi)

 

Pilna laika studiju maksa 2021./2022. studiju gadā: 6000 EUR / gadā.
Uzsākot studijas 2021./2022. studiju gadā Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem studiju maksai ir noteikta 20% atlaide no standarta cenas, kas sastāda 4800 EUR / gadā (studiju maksas atlaide tiek piemērota visam studiju periodam – 3,5 gadiem).


> Papildus 10% atlaide (EUR 480) studiju maksai gadā uz visu studiju periodu saskaņā ar savstarpējās sadarbības līgumu tiek piešķirta Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas un Rīgas Celtniecības koledžas absolventiem.

> Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma un Jaņa Rozentāla Mākslas skolas absolventiem tiek piešķirta papildus 10% atlaide (EUR 480) maksai pirmajam studiju gadam.
 

> Bakalaura studiju programmā ARHITEKTŪRA katru gadu tiek piešķirta viena RISEBA finansēta budžeta vieta (100% atlaide studiju maksai). 

Pieejamas arī citas studiju maksas atlaides un elastīgi studiju apmaksas nosacījumi.

...............................................................................................................................................................................................................

Profesionālā maģistra studiju programma ARHITEKTŪRA (2 gadi)

 

Studiju maksa uzsākot mācības 2021./2022. studiju gadā: 6200 EUR / gadā.
Pilna laika studiju maksa ar 20% atlaidi Latvijas pilsoņiem un patstāvīgajiem iedzīvotājiem 2021./2022. studiju gadā: 4960 EUR / gadā.

 > Papildus 15% atlaide tiek piešķirta Augstskolas RISEBA bakalaura studiju programmas ARHITEKTŪRA absolventiem pirmajam studiju gadam.Plašāka informācija par citām studiju maksas atlaidēm šeit