Bakalaura studiju programma ARHITEKTŪRA

Pilna laika studijas (3,5 gadi): 6000 EUR / gadā
Uzsākot studijas 2018./2019. studiju gadā Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem studiju maksai ir noteikta ar 20% atlaide no standarta cenas. Pilna laika studijas ar atlaidi: 4800 EUR / gadā (studiju maksas atlaide tiek piemērota visam studiju periodam – 3,5 gadiem).

Papildus 10% atlaide studiju maksai uz visiem gadiem saskaņā ar savstarpējās sadarbības līgumu piešķirta Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas absolventiem.
Rīgas Celtniecības koledžasRīgas Amatniecības vidusskolas un Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas absolventiem tiek piešķirta papildus 10% atlaide maksai pirmajam studiju gadam.

Bakalaura studiju programmā ARHITEKTŪRA augstskola RISEBA piedāvā 1 budžeta vietu.
Pieejamas arī vairākas citas studiju maksas atlaides un elastīgi studiju apmaksas nosacījumi.

...............................................................................................................................................................................................................

Profesionālā maģistra studiju programma ARHITEKTŪRA

Pilna laika studijas (2 gadi): 6000 EUR / gadā
Pilna laika studiju maksa ar atlaidi Latvijas pilsoņiem un patstāvīgajiem iedzīvotājiem (2 gadi): 4800 EUR / gadā

Papildus 720 EUR atlaide tiek piešķirta Augstskolas RISEBA bakalaura studiju programmas ARHITEKTŪRA absolventiem (uz vienu studiju gadu).

Plašāka informācija par studiju maksas atlaidēm šeit