Bakalaura studiju programma ARHITEKTŪRA

Pilna laika studiju maksa (3,5 gadi): 6000 EUR / gadā.
Uzsākot studijas 2018./2019. studiju gadā Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem studiju maksai ir noteikta 20% atlaide no standarta cenas. Pilna laika studiju maksa ar atlaidi ir 4800 EUR / gadā (studiju maksas atlaide tiek piemērota visam studiju periodam – 3,5 gadiem).

Papildus 10% atlaide (EUR 480) studiju maksai uz visu studiju periodu saskaņā ar savstarpējās sadarbības līgumu tiek piešķirta Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas un Rīgas Celtniecības koledžas absolventiem.

Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma un Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas absolventiem tiek piešķirta papildus 10% atlaide (EUR 480) maksai pirmajam studiju gadam.

Bakalaura studiju programmā ARHITEKTŪRA katru gadu tiek piešķirta viena RISEBA finansēta budžeta vieta (100% atlaide studiju maksai). 

Pieejamas arī vairākas citas studiju maksas atlaides un elastīgi studiju apmaksas nosacījumi.

...............................................................................................................................................................................................................

Profesionālā maģistra studiju programma ARHITEKTŪRA

Pilna laika studijas (2 gadi): 6000 EUR / gadā
Pilna laika studiju maksa ar atlaidi Latvijas pilsoņiem un patstāvīgajiem iedzīvotājiem (2 gadi): 4800 EUR / gadā

Papildus 720 EUR atlaide tiek piešķirta Augstskolas RISEBA bakalaura studiju programmas ARHITEKTŪRA absolventiem (uz vienu studiju gadu).

Plašāka informācija par studiju maksas atlaidēm šeit