Bakalaura studiju programma ARHITEKTŪRA (3,5 gadi)

Pilna laika studiju maksa 2019./2020. studiju gadā: 6000 EUR / gadā.
Uzsākot studijas 2019./2020. studiju gadā Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem studiju maksai ir noteikta 20% atlaide no standarta cenas, kas sastāda 4800 EUR / gadā (studiju maksas atlaide tiek piemērota visam studiju periodam – 3,5 gadiem).

Papildus 10% atlaide (EUR 480) studiju maksai gadā uz visu studiju periodu saskaņā ar savstarpējās sadarbības līgumu tiek piešķirta Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas un Rīgas Celtniecības koledžas absolventiem.

Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma un Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas absolventiem tiek piešķirta papildus 10% atlaide (EUR 480) maksai pirmajam studiju gadam.

Bakalaura studiju programmā ARHITEKTŪRA katru gadu tiek piešķirta viena RISEBA finansēta budžeta vieta (100% atlaide studiju maksai). 

Pieejamas arī citas studiju maksas atlaides un elastīgi studiju apmaksas nosacījumi.

...............................................................................................................................................................................................................

Profesionālā maģistra studiju programma ARHITEKTŪRA (2 gadi)

Studiju maksa uzsākot mācības 2019./2020. studiju gadā: 6200 EUR / gadā.
Pilna laika studiju maksa ar 20% atlaidi Latvijas pilsoņiem un patstāvīgajiem iedzīvotājiem 2019./2020. studiju gadā: 4960 EUR / gadā.

Papildus 15% atlaide tiek piešķirta Augstskolas RISEBA bakalaura studiju programmas ARHITEKTŪRA absolventiem pirmajam studiju gadam.

Plašāka informācija par citām studiju maksas atlaidēm šeit