File

Katru gadu augstskolā RISEBA notiek pieteikšanās uz ERASMUS+ apmaiņas programmu un stipendijām. ERASMUS+ (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku mūžizglītības apmaiņas programmām, kas veicina augstskolu attīstību vienotā Eiropas Savienības (ES) augstākās izglītības telpā. Tā dod iespēju mācību spēkiem dalīties pieredzē, kā arī nodrošina studentiem iespēju daļu studiju laika pavadīt kādā no Eiropas Savienības valstu universitātēm. ERASMUS+ programmā piedalās 27 ES dalībvalstis, 3 Eiropas Ekonomiskās zonas valstis (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija), kā arī Šveice un Turcija. Programma sekmē ne tikai mācīšanos un izpratni par uzņemošo valsti, bet arī veicina kopības izjūtu starp studentiem no dažādām valstīm. ERASMUS+ pieredze ir gan laiks mācībām, gan iespēja socializēties. Vairāk par pašu programmu var lasīt Valsts Izglītības un Attīstības Aģentūras mājas lapā.


Par kārtību, kādā programma tiek realizēta augstskolā RISEBA, lasi šeit.

Lai pieteiktos apmaiņas programmai vai iegūtu papildus informāciju par starptautiskajām studentu iespējām, sazinies ar augstskolas RISEBA ERASMUS+ programmas koordinatori:

Anna Grēta Pilsuma

Telefons: +371 25621104, 

epasts: [email protected]