File
ARHITEKTŪRAS UN DIZAINA FAKULTĀTE AUGSTSKOLĀ RISEBA
 
Rīga ar savu vairāk nekā 800 gadu ilgo vēsturi kopš tās dibināšanas veidojusies kā daudzslāņaina, arhitektoniskā un pilsētvides ziņā unikāla Eiropas galvaspilsēta krustcelēs starp Rietumiem un Austrumiem, ziemeļiem un dienvidiem. Rīga ar tās bagātīgo un daudzveidīgo vēsturi ir lieliska vieta arhitektūras studijām.

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA dibināta Rīgā 1992. gadā. Tā ir akreditēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā, kā arī ieguvusi Centrālās un Austrumeiropas menedžmenta attīstības asociācijas (CEEMAN) starptautiskās kvalitātes akreditāciju (International Quality Accreditation). 

Augstskolas RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultāte FAD ir dibināta 2011. gadā un piedāvā arhitektūras studijas divos secīgos ciklos – akadēmiskajā bakalaura programmā (3,5 gadi, 210 ECTS) un  profesionālajā maģistra programmā (2 gadi, 120 ECTS). ). Kopš dibināšanas fakultāte ir apvienojusi labākos arhitektūras izglītības standartus un pedagoģisko pieredzi Eiropā, tiecoties pēc akadēmiskās izcilības un starptautiskās atzinības. Abas programmas ir pilnībā akreditējusi Latvijas Republikas izglītība un zinātnes ministrija. Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā ir pirmais solis studentu sagatavošanā tālākām studijām arhitektūras un pilsētplānošanas un profesionālās arhitektūras prakses jomās.

2017. gadā Augstskolā RISEBA tika izveidota 2 gadu profesionālā maģistra programma arhitektūrā; līdz ar to kopējais arhitektūras studiju ilgums RSEBA ir 330 ECTS jeb 5,5 pilna laika studiju gadi, kas atbilst vispārējām ES standartu prasībām arhitektūras praktizēšanai.
Programmu mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas un nepieciešamās kompetences darbam arhitektūras, dizaina un pilsētplānošanas jomā. Studiju laikā studenti paaugstina savas spējas analītiskajā domāšanā un problēmu risināšanā un apgūst pētnieciskās prasmes, lai spētu izpildīt dizaina uzdevumus dažādos kontekstos un  veidotu radošas koncepcijas, paralēli apgūstot ka būt sociāli atbildīgiem jauniem speciālistiem.

FAD kopš 2022. gada ir kļuvis par Eiropas Arhitektūras izglītības asociācijas biedru EAAE. https://www.eaae.be/

Apvienojot BIZNESA, MĀKSLAS un TEHNOLOĢIJU nozares, RISEBA ir augstskola, kur bizness tiekas ar mākslu - tā ir izcila izglītība, starptautiski atzīts diploms, augsta studiju procesa kvalitāte, izcila zinātniski-pētnieciskā bāze, augsti kvalificēts personāls. Augstskola RISEBA ir izaicinājums kreatīvi un radoši domājošiem cilvēkiem, kas spēj uzņemties atbildību. Augstskolas kvalificētais personāls veicina radošas personības attīstību, lai tā spētu profesionāli veikt uzņēmējdarbību starptautiskā līmenī. Augstskolai ir divi studiju kompleksi Rīgā un filiāle Daugavpilī. RISEBA piedāvā augsta līmeņa izglītību 1. līmeņa augstākās izglītības, bakalaura, maģistra un doktorantūras studiju programmās, biznesa, komunikāciju, audiovizuālo mediju mākslas un arhitektūras virzienos. Studentiem tiek piedāvātās plašas starptautiskās iespējas. 


Vairāk informāciju skatīt šeit: http://www.riseba.lv