File

 

 

 

 

 

 

AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA "ARHITEKTŪRA"

Akadēmiskā bakalaura studiju programma ARHITEKTŪRA
ir starptautiski orientēta un mūsdienīga arhitektūras programma angļu valodā. Programmas reģionālā specifika un konkurētspēja saistāma ar atzītu vietēja un starptautiska mēroga arhitektūras un ar to saistīto jomu profesionāļu piesaisti, kas kopā ar studentiem veido fakultātes multikulturālo vidi.

Arhitektūras programmas galvenie studiju moduļi: arhitektūras projektēšana un dizains, arhitektūras vēsture un teorija, urbānā telpa un pilsētplānošana, būvniecības tehnoloģijas un būvkonstrukcijas, pilsētvides un labiekārtojuma dizains, tēlotāja māksla, apvienoti ar projektu vadības, biznesa, uzņēmējdarbības prasmēm un sociālajām zinātnēm. Arhitektūras projektēšana ir jauno arhitektu studiju centrālais kodols. Liela nozīme tiek pievērsta radošam projektu tapšanas procesam darbnīcā. Ar katru nākamo studiju semestri izstrādātie arhitektūras projekti kļūst apjomīgāki pēc mēroga un sarežģītības pakāpes. Augstu tiek vērtēta studentu vēlme eksperimentēt, inovatīvas idejas, argumentēts projekta koncepcijas un attīstības pamatojums. Bakalaura grāds arhitektūrā ir pirmais solis, lai turpinātu studijas arhitektūras jomā (profesionālā maģistra programmā) un sagatavotos patstāvīgai arhitekta praksei LR. Katra akadēmiska gada programmas mērķis ir izpētīt sarežģītākus jautājumus arhitektūras vai pilsētas dizaina projekta mērogā, kas attiecīgi sadalās pa semestriem: 

  • (1.kurss, 1. semestris) arhitektūras dizaina pamatprincipi;
  • (1.kurss, 2. semestris) privātā dzīves telpa un mājoklis; 
  • (2.kurss, 1. semestris) kolektīvais mājoklis;
  • (2.kurss, 2. semestris) publiskā telpa un placemaking
  • (3.kurss, 1. semestris) ēku rekonstrukcija / re-use / re-purpose / modernizēšana / restaurācija / renovācija / pārkārtošana / rehabilitācija
  • (3.kurss, 2. semestris) pilsētas telpa un plānošana, pilsētu atjaunošana.

Lai gan kursa izklāsts katrā studiju gadā saglabājas līdzīgs, katru gadu studentiem tiek piedāvāti unikāli dizaina uzdevumi, kas tiek atjaunināti, ņemot vērā aktuālos un aktuālos jautājumus, kas attiecas uz būvēto vidi Rīgas pilsētā un ārpus tās. Semestra laikā studentu darbu vērtēšanu lielā mērā ietekmē studenta sniegums un līdzdalība, radošs, atkārtots un nepārtraukts dizaina process, spēja risināt dažādus izaicinājumus.

Studiju Maksa gadā: 6400 EUR  (ES, EEZ un ES kandidātvalstu* pilsoņiem (* Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipras Republika, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija un Zviedrija, Šveice, Lihtenšteina, Norvēģija, Islande, Albānija, Bosnija un Hercegovina, Gruzija, Moldova, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Serbija, Turcija, Ukraina)
Studiju Maksa gadā: 8000 EUR  (Ārzemnieki, pārējo valstu pilsoņi)


Informācija par studiju atlaidēm šeit.
Kursu apraksti angļu valodā.

Studiju virziena “Arhitektūra un būvniecība” akadēmiska bakalaura programma "Arhitektūra"  ir akreditēta līdz 2029. gada 2. februārim. 
...............................................................................................................................................................................................................
Kontakti:

Bakalaura programmas direktore

Mg. Arch. Zane Vēja
+371 28308485, [email protected]