File

AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA "ARHITEKTŪRA"

Akadēmiskā bakalaura studiju programma ARHITEKTŪRA
ir starptautiski orientēta un mūsdienīga arhitektūras programma angļu valodā. Programmas reģionālā specifika un konkurētspēja saistāma ar atzītu vietēja un starptautiska mēroga arhitektūras un ar to saistīto jomu profesionāļu piesaisti, kas kopā ar studentiem veido fakultātes multikulturālo vidi.

Arhitektūras programmas galvenie studiju moduļi, arhitektūras projektēšana un dizains, arhitektūras vēsture un teorija, urbānā telpa un pilsētplānošana, būvniecības tehnoloģijas un būvkonstrukcijas, pilsētvides un labiekārtojuma dizains, tēlotāja māksla, apvienoti ar projektu vadības, biznesa, uzņēmējdarbības prasmēm un sociālajām zinātnēm. Arhitektūras projektēšana ir jauno arhitektu studiju centrālais kodols. Liela nozīme tiek pievērsta radošam projektu tapšanas procesam darbnīcā. Ar katru nākamo studiju semestri izstrādātie arhitektūras projekti kļūst apjomīgāki pēc mēroga un sarežģītības pakāpes. Augstu tiek vērtēta studentu vēlme eksperimentēt, inovatīvas idejas, argumentēts projekta koncepcijas un attīstības pamatojums. Bakalaura grāds arhitektūrā ir pirmais solis, lai turpinātu studijas arhitektūras jomā (profesionālā maģistra programmā) un sagatavotos patstāvīgai arhitekta praksei LR.

Iegūstamais grāds: inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā
Studiju apjoms: 140 kredītpunkti (210 ECTS)
Studiju valoda: angļu
Studiju forma un ilgums: pilna laika dienas nodaļa / 3,5 gadi / 7 semestri
Studiju maksa: 6000 EUR / gadā, Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem studiju maksai ir noteikta ar 20% atlaide no standarta cenas – 4800 EUR / gadā

Lejuplādē BA programmas bukletu šeit.

Kursu apraksti angļu valodā.

Saskaņā ar 01.01.2019. grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena “Arhitektūra un būvniecība” akreditācija ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim.
...............................................................................................................................................................................................................
Kontakti:

Bakalaura programmas direktore Zane Vēja

Tālr.: +371 28308485, e-pasts: zane.veja@riseba.lv