RŪTA MEIERE / Bakalaura darbs / 2015 / Ražošanas ēkas Vienības gatvē 11 rekonstrukcija LR Veselības ministrijas vajadzībām

Teorētiskā daļa: Varas un ideoloģiju atspoguļojums Valsts pārvaldes un pašvaldības ēku arhitektūrā Rīgā / Darba vadītājs: Dr. arh., asoc. prof. Jānis Lejnieks

Praktiskā daļa: Ražošanas ēkas Vienības gatvē 11 rekonstrukcija LR Veselības ministrijas vajadzībām / Darba vadītāja: Mg. art., Dipl. arh. Dina Suhanova

Ņemot vērā augsto nodarbinātību valsts administratīvajā sektorā, acīmredzams ir kritiskais stāvoklis, kādā atrodas šo institūciju darba vide. Veicot temata izpēti, secināts, ka tikai dažas no ministrijām atrodas ēkās, kas celtas kā administratīvās vai biroju ēkas. Lielākā daļa no valsts pārvaldes funkcijām atrodas tām pielāgotos Rīgas centra īres namos, uz kuriem attiecas stingri regulējumi un normas. Tā kā jaunu administratīvo ēku celtniecība ir ilglaicīgs un dārgs process, institūciju pārcelšanās uz tām piemērotām telpām notiek neapmierinošā tempā. Bakalaura darba projekta ietvaros tiek piedāvāta alternatīva – esošas industriālas ēkas pārveidošana Veselības ministrijas vajadzībām. 2007. gadā ministrijas amatpersonas norādīja uz vajadzību pēc jaunas ēkas un izvirzīja mērķi apvienot dažādās Rīgas vietās izkaisītās pakļautās institūcijas. Saglabājot ēkas nesošo struktūru, tās industriālais raksturs pieļauj veidot dažādus biroja tipus un plānojumu variantus.