REINIS SALIŅŠ / Bakalaura darbs / 2015 / Preventīvais centrs prāta, ķermeņa un gara veselībai

Teorētiskā daļa: Cedric Price – dizaina principi un to pielietojums mūsdienu arhitektūras projektēšanā / Darba vadītājs: Mg. arh. Oskars Redbergs

Praktiskā daļa: Preventīvais centrs prāta, ķermeņa un gara veselībai / Darba vadītājs: Dipl.arh. Andris Rubenis

Bakalaura darbā apskatītas 20. gs. vidus radikālās idejas veselības aprūpes vides veidošanā, pārnesot tās uz mūsdienu sitāciju un prasībām 21. gs. sākumā. Visnopietnāk sociāli atbildīgas arhitektūras idejām 20. gs. vidū pievērsās arhitekts Sedriks Praiss (Cedric Price), kurš no jauna centās definēt arhitektūras jēgu, nosakot, ka tā laika arhitekta uzdevums ir piedāvāt jaunas iespējas sabiedrībai, kurā pēc II Pasaules kara valdīja liels bezdarbs. Viņš izmantoja specifiskas telpiskās projektēšanas metodes un centās radīt arhitektūru, kas seko līdzi laikam un spēj atbildēt uz konkrētā laikmeta vajadzībām. Bakalaura darbā izstrādātais pētījums vērsts uz kopējām problēmām mūsdienās, pilsētnieku dzīvesstilu un informācijas plūsmu, ko patērē cilvēki, meklējot veidu, kā uz to var reaģēt arhitektūra. Preventīvais centrs prāta, ķermeņa un gara veselībai plānots kā dienas centrs pilsētas iedzīvotājiem un piedāvā sporta aktivitātes, rekreāciju, zināšanas par uzturu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī inovāciju un tehnoloģiju iekļaušanu ikdienas dzīvē. Centrs piedāvā alternatīvas mūsdienu tradicionālai medicīnai – tas nodrošina mūžizglītību, veicina veselīgus ieradumus un rosina aktīvu un radošu vidi.