Vasaras uzņemšana bakalaura līmeņa studijām programmā Arhitektūra ir sākusies!

No 2017. gada 1. aprīļa ir sākusies dokumentu pieņemšana bakalaura līmeņa studijām programmā Arhitektūra 2017. / 2018. studiju gadā.

2017. gada absolventi, kuri vēlas pretendēt uz RISEBA piedāvātajām budžeta vietām, aicināti elektroniski pieteikties studijām Vienotajā uzņemšanas pamatstudiju programmā (VUPP) no 2017. gada 26. jūnija līdz 11. jūlijam. No 4. līdz 11. jūlijam reflektantiem būs iespēja ierasties augstskolas uzņemšanas punktos, lai apstiprinātu pieteikumu. Vairāk šeit

Pilna vienotās elektroniskās pieteikšanās pamatstudijām procedūras shēma šeit

Reflektanti, kuri vidējo izglītību ieguvuši Latvijā līdz 2016. gadam vai ārvalstīs un nepretendē uz studijām RISEBA finansētajām budžeta vietām atbilstoši VUPP aprēķinātajam konkursam, pieteikuma dokumentus studijām var iesniegt no 1. aprīļa līdz 19. augustam (ārvalstu reflektantiem – līdz 30. jūnijam) gan klātienē RISEBA Informācijas centrā, Meža ielā 3, Rīgā, gan aizpildot elektronisko pieteikuma formu.

Iestājeksāmeni zīmēšanā un kompozīcijā notiks 2017. gada 13. jūlijā un 18. augustā, 11.00 – 16.00, Durbes ielā 4, Mākslas studijā.
Iestājpārbaudījums angļu valodā – 2017. gada 12. jūlijs un 16. augusts, 10:00, Meža iela 3, 218. auditorija.
Iestājpārbaudījums angļu valodā pretendentiem bakalaura studiju programmā “Arhitektūra” nav jākārto, ja:

  • CE angļu valodā nav zemāks par B1 (C līmeni) vai
  • iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā vai
  • tiek uzrādīts TOEFL vai IELTS angļu valodas prasmi apliecinošs sertifikāts.

Informācijai: uz brīvajām studiju vietām pēc 14. jūlija varēs pieteikties gan klātienē RISEBA Informācijas centrā, Meža ielā 3, Rīgā, gan aizpildot elektronisko pieteikuma formu.

Studiju gada sākums – 2017. gada septembris.