MA Ziemas uzņemšana

Reflektanti, kas atbilst RISEBA FAD vispārējiem atbilstības kritērijiem maģistrantūras studijām, tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:

1. Portfolio

&

2. Pārrunas.

 

Dokumentu oriģinālus reflektants iesniedz personīgi. Ja reflektants dokumentus nevar iesniegt personīgi, to var izdarīt cita persona, kura uzrāda notāra apstiprinātu pilnvaru vai kurai iepriekš noformēts reflektanta mutvārdu pilnvarojums uz vietas Augstskolā RISEBA.

 2.6. Reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši Latvijas Republikā, reģistrēties pamatstudijām noteiktā termiņā var elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „Vienotā pieteikšanās pamatstudiju programmās” (VUPP) portālā www.latvija.lv/studijas. Elektroniskais pieteikums jāapstiprina, personīgi ierodoties kādā no vienotās uzņemšanas punktiem, līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu un vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību apliecinošu dokumentu oriģinālus, kā arī centralizēto eksāmenu (turpmāk tekstā – CE) sertifikātu oriģinālus. Reģistrēties pamatstudijām ārpus VUPP konkursa termiņa vai augstākā līmeņa studijām var aizpildot elektronisko pieteikumu RIS.

Reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārpus Latvijas Republikas, reģistrēties pamatstudijām vai augstākā līmeņa studijām var elektroniski RIS. 

Uzņemšanas rezultātus augstākā līmeņa studijām nosaka un apstiprina Uzņemšanas komisija. Uzņemšanas rezultāti tiek izziņoti piecu dienu laikā pēc konkursa noslēguma dienas.

Uzzini vairāk par mācību programmu šeit.

Vairāk par uzņemšanas prasībām šeit.