Absolventu darbu izstāde “Liminārie skripti”

Liminārie skripti*

Kopš 2020. gada Marta globālās pandēmijas izsludināšana visa pasaulē ir apturējusi sociālās tendences un cilvēku pārvietošanos, transporta sistēmas un ekonomisko darbību gan lokālā, gan globālā mērogā. Cilvēku mobilitāte, kas pārtverta ar valdības pilnvarām, lai ierobežotu visuresošo vīrusu ietekmi, ir sagrāvusi sociālos un ekonomiskos faktorus, kas ir būtiski ilgtspējīgai planētas pastāvēšanai.

Kad šādas dinamiskas plūsmas un spēki, kas ir būtiski pilsētvides un kultūras attīstībai, izsīkst, arhitekti tiek aicināti palīgā atrast mehānismus un idejas, kas spētu izveidot scenāriju, ievērojot šos jaunos ierobežojumus. Vai šajā ierobežotajā struktūrā arhitektūra var piedāvāt iespējas vai uzlabot apstākļus, lai tās iedzīvotājiem piedāvātu “pārejas rituālus”, lai pārvarētu šo pašreizējo neskaidrību un dezorientācijas nosacījumus?

Atbildes uz šiem mainīgajiem apstākļiem un ietekmēm savos noslēguma darbos notvēra RISEBA FAD absolventi, kuri 2021. gada Janvāra beigās aizstāvēja un ieguva akadēmisko bakalaura un profesionālo maģistra grādu arhitektūrā.

Bakalaura darbus aizstāvēja 13 studenti: Elīne Rudene, Katrīna Prancāne, Monta Strūve, Camila Yakubova ( KG), Jelizaveta Lavrentjeva, Adrian Busuioc ( MD), Aiga Daumane, Lūcija Turka Marija, Dita Strenga, Linda Bērtule, Zanda Bojāre, Rūdolfs Bartuševics un Carolina Illera Barberi ( ASV).

Bakalaura darbus vērtēja pārbaudījuma komisija Valensijas profesora Andrés Ros Campos vadībā. Starptautiskās žūrijas locekļi Dipl. Arch., Didzis Jaunzems (LV), Dr. arch., Susanne Brorson (DE), Mg. Arch., Ole Wiig (NO), Mg. Arch., Gunta Grikmane (LV).

Šogad sevi pierādīja arī 10 profesionālā maģistra grāda Arhitektūrā ieguvēji: Joel Kime Mukena Mukulay (CD), Pāvels Osipovs, Silvestrs Korčinskis, Ivars Paeglītis, Kitija Ozoliņa-Zelča, Grauziņš Valters, Katrīna Liepa, Elza Rone-Sila, Mārcis Tretjakovs, un Alisher Sadykov ( KZ).

Maģistra darbus vērtēja starptautiska komisija, kuru vadīja pazīstams Norvēģijas arhitekts, daudzu universitāšu viesprofesors Ole Wiig. Starptautiskās žūrijas locekļi prof. Andris Kronbergs (LV), Dr. arch., Andres Ros Campos (ES), Mg. Arch., Toomas Tammis (EE), Mg. Arch., Gunta Grikmane (LV).

Absolventu darbu izstāde “Liminārie skripti”, no 01.04-30.04.2021 apskatāma RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultatē, Durbes ielā 4, Pirmā stāva foajē.

Pamatojoties uz piesardzības pasākumiem un pandēmijas ierobežojumiem izstādei netiek paredzēts atklāšanas pasākums.

Kolēģi, ģimenes locekļi, draugi un viesi - esiet laipni gaidīti apskatīt izstādi!

 

 

*Liminal /ˈlɪmɪn(ə)l/

adjective

TECHNICAL

1.relating to a transitional or initial stage of a process.

2.occupying a position at, or on both sides of, a boundary or threshold.