Augstskolas RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultāte (FAD) realizē starptautiski orientētu un konkurētspējīgu arhitektūras izglītību angļu valodā, kas sagatavo kompetentus un kvalificētus absolventus. Kopš tās dibināšanas RISEBA Arhitektūras skola ir apvienojusi labākos Eiropas arhitektūras izglītības standartus un mācību pieredzi, kļūstot par reģionālas nozīmes arhitektūras skolu. Akadēmiskā bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmās iesaistīti atzīti vietēja un starptautiska līmeņa praktizējoši arhitekti un dizaineri, akadēmiķi un pētnieki, arhitektūras teorētiķi un saistīto nozaru profesionāļi.

Jaunas arhitektūras skolas izveidošana 2011. gadā arhitekta Oskara Redberga vadībā bija izaicinājums un mēģinājums konfrontēt iesīkstējušās arhitektūras izglītības tradīcijas un pieejas, ieviešot jaunas arhitektūras mācīšanas koncepcijas, apvienojot labāko vietējo un starptautisko pieredzi, iesaistot praktizējošus arhitektus, būvniecības tehnoloģiju un dizaina jomas profesionāļus, arhitektūras teorētiķus un pētniekus. Pašreizējais RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātes vadītājs arhitekts Jānis Dripe seko FAD tradīcijām, veidojot skolu par Baltijas mēroga arhitektūras izglītības centru.