Studentu projekti: City, Co-designing and Augmented urbanity, Cēsis

PILSĒTA, KOPRADE & PAPILDINĀTĀ REALITĀTE: IZAICINĀJUMI UN IESPĒJAS
Gadījuma studija: Cēsu pilsētas zaļās teritorijās un publiskā ārtelpa

Tā kā pasaulē arvien vairāk tiek domāts par vides aizsardzību, daba kā resurss iegūst būtisku vērtību. Globalizācijas un tehnoloģiskā progresa laikmetā daudzi cilvēki tomēr atgriežas pie savām saknēm un meklē saikni ar dabu. Uzstādījums par Cēsīm kā kūrortu pēta dabas potenciālu šīs reģiona pilsētas nākotnes telpiskajā attīstībā. Kā neskarta un aizsargājama dabas vide ar mūsdienīgu apkalpes servisu un infrastruktūru var attīstīties apvienojot pilsētas un lauku dzīvesveidu? Studenti projektos strādāja pie divām zaļajām apkārtnēm Cēsīs – Cīrulīšiem un Gaujaslīčiem. 

Studiju gads – 2018./2019. Pasniedzēji: Ilze Paklone, Viesturs Celmiņš.

Lasīt vairāk

sākums 1 3 4