SABĪNE VECVAGARE / Bakalaura darbs / 2015 / Pirmsskola Rīgas vēsturiskajā centrā

Teorētiskā daļa: Bērnudārzu arhitektūra Rīgas vēsturiskajā centrā / Darba vadītājs: Mg. arh. Artis Zvirgzdiņš

Praktiskā daļa: Pirmsskola Rīgas vēsturiskajā centrā / Darba vadītājs: Dipl. arh. Linda Krūmiņa

Bakalaura darbā izstrādāts funkcionālas un mūsdienīgas pirmsskolas izglītības iestādes projekts Rīgas vēsturiskajā centrā. Vajadzība pēc šādas iestādes tiek pamatota ar pēdējos gados vērojamo bērnudārzu telpu trūkumu un pašvaldības nespēju nodrošināt Rīgas bērniem vietas bērnudārzos. Uzdevums radīt bērnudārzu pilsētas apbūvē uzskatāms par izaicinājumu. Galvenie nosacījumi ir radīt drošu vidi tās lietotājiem, labi izgaismotas telpas un mācību vidi. Novietnes izvēle saistīta ar jau esošiem pašvaldības piedāvājumiem par vietām, kur nākotnē varētu tikt veidotas iestādes ar pirmsskolas funkciju. Lai atrisinātu ierobežojumus, kas rodas saistībā ar novietni, tiek nolemts bērnudārza apjomu veidot trīs stāvu augstumā ar funkcionējošu pagraba līmeni. Kā plānošanas rīks kalpo iespējamais savienojums ar pagalmu, ļaujot palielināt lietderīgo platību ēku pirmajos stāvos. Iekšpagalmā ierīkots amfiteātris – tas ļauj no ēkas augšējiem stāviem nokļūt pagalmā. Ņemot vērā to, ka vide, kurā bērni uzturas, bieži vien tiek uzskatīta par trešo audzinātāju, tai jābūt drošai un komfortablai, jāiedrošina bērns uz atklājumiem, mācīšanos un jāveicina radoša attīstība. Mācību telpām jābūt pielāgojamām dažādiem gadījumiem, kā arī jānodrošina dažādu vecuma un interešu grupu satikšanās.