MADARA PILDAVA / Bakalaura darbs / 2015 / RISEBA arhitektūras un dizaina fakultātes paplašināšana, ēkas rekonstrukcija Rīgā, Ūdens ielā 6

Teorētiskā daļa: Industriālo ēku rekonstrukcijas projekti Rīgā un Tallinā kopš 1991. gada / Darba vadītāja: Mg. art. Inga Karlštrēma

Praktiskā daļa: RISEBA arhitektūras un dizaina fakultātes paplašināšana, ēkas rekonstrukcija Rīgā, Ūdens ielā 6 / Darba vadītājs: Dipl. arh. Ints Menģelis

Tā kā smagās rūpniecības un ražošanas kompleksi pārvietojas uz pilsētas pievārtēm, par izaicinājumu kļūst pilsētā palikušo bijušo industriālo teritoriju iekļaušana pilsētas mūsdienu funkcionēšanā. Pētījuma ietvaros tiek analizēta industriālo kompleksu revitalizācijas tendence un apskatīti iespējamie risinājumi Rīgā un Tallinā. Daudzas no šīm teritorijām tiek pārbūvētas un pārkārtotas publiskām un dzīvojamām funkcijām, saglabājot vietām raksturīgo vēstures substanci – materialitāti un konstruktīvos risinājumus. Pašreizējā RISEBA FAD ēka atrodas teritorijā, kas 19. un 20. gadsimtā izauga kā vērienīga industriālā zonu. Saglabājot pirms pāris gadiem ēkā izvietoto izglītības programmu, esošie apjomi pārbūves procesā netiek mainīti – lielākās izmaiņas tiek ieviestas vien ēkas iekštelpu plānojumā. Jaunā ēkas daļa tiek daļēji nodalīta ar ātrija palīdzību un izmantojot esošo arkveida logu formu atvērumiem, tiek veidoti līdzīgi savienojumi, kas kalpo kā tilts starp jauno un vēsturisko. Jaunā apjoma programma sastāv no projektēšanas un dizaina darbnīcu un studiju telpām, kā arī īres telpām privātajam sektoram.