KRISTĪNE OBODOVA / Bakalaura darbs / 2015 / Jauna kvartāla būvtipa eksperimentālā projektēšana Rīgas vēsturiskajā centra zonā, Latvija

Teorētiskā daļa: Rīgas vēsturiskā centra kā UNESCO pasaules mantojuma vietas ieguldījums pilsētas attīstībā / Darba vadītājs: Dr. arh., asoc. prof. Jānis Lejnieks

Praktiskā daļa: Jauna kvartāla būvtipa eksperimentālā projektēšana Rīgas vēsturiskajā centra zonā, Latvija / Darba vadītājs: Dr. arh., asoc. prof. Jānis Lejnieks

Ko vidējais Rīgas iedzīvotājs un mūsdienu sabiedrība iegūst no vēstures uzslāņojumiem arhitektūrā? Kāpēc mēs cenšamies saglabāt vēsturisko pilsētas veidolu, tādā veidā iekodējot sevi dzīvot pagātnei nevis nākotnes vērtībām? Bakalaura pētījums un projekts var tikt definēts kā teritorijas reabilitācija un jaunas, efektīvas metodes radīšana Rīgas kvartālu rekonstrukcijas gadījumiem. Pētījuma priekšmets ir tipisks Rīgas centra kvartāls starp A. Čaka, Lāčplēša un Avotu ielām, kas sastāv no dažādu tipu ēkām un struktūrām. Projekta koncepcija tiek pamatota ar iedzīvotāju skaita samazināšanos Rīgas pilsētas centrā un pieaugošo divvirzienu (push-pull) migrācijas faktoru Rīgā. Balstoties uz rūpīgi veiktu kvartāla faktu un struktūras analīzi, jāsecina, ka kvartālā ir līdz pat 60% ēku, kas šobrīd atrodas tādā kā gaidīšanas režīmā, līdz ar to tiek pieņemts lēmums par augstas kvalitātes dzīvojamās telpas radīšanu attiecīgajā kvartālā. Vēsturiskās vērtības un urbānie faktori tiek analizēti un salāgoti ar mūsdienīgas dzīvojamās vides veidošanas prasībām.