KĀRLIS PROLIS / Bakalaura darbs / 2015 / Jaunbūve un ražošanas – noliktavas ēkas rekonstrukcija par mūsdienīgu arhitektūras fakultāti

Teorētiskā daļa: Arhitektūras studijām izmantojamo ēku un telpu kvalitātes / Darba vadītājs: Dr. arh., asoc. prof. Jānis Lejnieks

Praktiskā daļa: Jaunbūve un ražošanas – noliktavas ēkas rekonstrukcija par mūsdienīgu arhitektūras fakultāti / Darba vadītājs: Dipl. arh. Linda Krūmiņa

Ņemot vērā globalizācijas ietekmi, tehnoloģiju attīstību un pieaugošo konkurenci dažādu izglītības iestāžu starpā, nepieciešamība pēc modernas un augstas kvalitātes darba vides skolās jau kļuvusi pašsaprotama. Bakalaura pētījumā, ar mērķi tos iekļaut projektētajā RISEBA kompleksā, tiek apskatīti studiju vidi veidojošie komponenti – telpas un to lietojamība, piekļuve, forma un izmantotie materiāli, kā arī ēkas sociālā integrācija un iekļaušanās pilsētvidē. Pārbūvējot esošās ēkas blakus RISEBA Arhitektūras un mediju centra ēkai, tiek veidots arī jauns Arhitektūras un dizaina fakultātes apjoms, un par galveno darba uzdevumu kļūst esošās centra ēkas savienojums ar jauno fakultātes ēku, paredzot kā starptelpu izmantot pašreizējo noliktavas ēku. Liela loma jaunā apjoma projektēšanā ir dabīgajam apgaismojumam. Telpas, kurām nav vajadzīgs tiešais saules izgaismojums, piemēram, auditorijas, sanāksmju un administrācijas telpas, mākslas studija, kāpņu telpas, wc un palīgtelpas novietotas apjoma ziemeļu un austrumu pusē. Savukārt, darbnīcas un projektēšanas studiju telpas izvietotas ēkas dienvidu un rietumu pusē, nodrošinot tās ar pastāvīgu dabīgo apgaismojumu.