KĀRLIS NARKEVIČS/ Bakalaura darbs / 2015 / Centrālās Stacijas laukuma attīstības priekšlikums

Teorētiskā daļa: Publiska laukuma nozīme pilsētas struktūrā. Rīgas Centrālās stacijas laukums / Darba vadītājs: Mg. arh. Artis Zvirgzdiņš

Praktiskā daļa: Centrālās Stacijas laukuma attīstības priekšlikums / Darba vadītājs: Dipl. arh. Andris Rubenis

Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas priekšlaukums ir viens no lielākajiem un visaktīvāk izmantotajiem laukumiem Rīgā, tomēr tā loma publisku pasākumu un socializēšanās nodrošināšanā ir salīdzinoši maza. Laukuma atrašanās vieta un to ietverošā intensīvā transporta infrastruktūra atstāj iespaidu, ka ikdienā tas visbiežāk kalpo cilvēku tranzīta vajadzībām. Par vienu no bakalaura darba projekta uzstādījumiem noteikta Centrālās stacijas laukuma iekļaušana vienotā Rīgas publisko ārtelpu tīklā. Lai to panāktu, veidoti skaidri definēti un pieejami savienojumi gājējiem, kā arī tieši savienojumi ar sabiedrisko transportu. Apkārtējās pilsēttelpas kvalitātes uzlabošanai tiek piedāvāts pārskatīt un optimizēt satiksmes joslu skaitu un sadalījumu. Esošie piekļuves punkti tiek papildināti ar jauniem, dodot cilvēkiem iespējas izvēlēties sev vajadzīgo pārvietošanās trajektoriju. Definējot stacijas un tās laukuma organizatorisko centru, iespējams no jauna atdzīvināt stacijas pamatfunkciju, kas būtu jānodala no pašreiz dominējošās komerciālās programmas. Lai dotu sparu publiskām aktivitātēm laukumā, izveidots tainstūrveida telpisks ietvars, kas laukumam piešķir atšķirīgu raksturu un iezīmes.