IGORS MALOVICKIS / Bakalaura darbs / 2015 / Brīvības alejas zaļās zonas funkciju piemērošana pagaidu, ilglaicīgas un īslaicīgas lietojamības infrastruktūrai manifestāciju, rituālu un svētku laikā

Teorētiskā daļa: Rīgas pilsēttelpas un valsts parlamenta izpēte publisko manifestāciju kontekstā, salīdzinājumā ar citām reģionā nozīmīgām galvaspilsētām / Darba vadītāja: Mg. art. Inga Karlštrēma

Praktiskā daļa: Brīvības alejas zaļās zonas funkciju piemērošana pagaidu, ilglaicīgas un īslaicīgas lietojamības infrastruktūrai manifestāciju, rituālu un svētku laikā / Darba vadītājs: Mg. arh. Oskars Redbergs

Ņemot vērā pieaugošo pilsonisko aktivitāti sabiedrībā un pilsēttelpas nespēju reaģēt uz dažādiem īstermiņa un ilgtermiņa notikumiem tās iekšienē, mūsdienu pilsētas nereti saskaras ar problēmām tās iedzīvotāju iniciatīvu realizācijā. Analizējot pilsētas telpiskos aspektus un cilvēku uzvedību manifestāciju laikā, var secināt, ka akciju dalībniekiem ir nepieciešami vairāki elementi šo darbību īstenošanai, piemēram, pulcēšanās brīvība, wi-fi, mediju klātbūtne, savstarpēja mijiedarbība, organizētība, drošība, izturība un īslaicīgums, higiēna un veselība. Manifestāciju dalībnieku izpēte projekta ietvaros tika papildināta ar populārāko manifestāciju vietu karti, kurā atklājās, ka Brīvības aleja, atšķirībā no 11. novembra krastmalas, nespēj funkcionēt manifestāciju darbību laikā, tādēļ tā tika izvēlēta telpiskās iejaukšanās izmēģinājumam. Iejaukšanās mehānisms piedāvā aktivizēt Kontroles staciju, Dziedinātavu, Komandposteni, Uztvērēju, Mediatoru un Rezonatoru – katrs no tiem reaģē uz konkrētiem novietnes elementiem, kā arī ļauj sekmīgi noritēt īslaicīgiem pasākumiem.