FRICIS VILNIS / Bakalaura darbs / 2015 / Andrejsalas siļķu brāķa ēkas rekonstrukcija / telpiskā pielāgošana īslaicīgai izmantošanai

Teorētiskā daļa: Andrejostas piekraste – deindustrializācijas I kārta. Īslaicīgums, kā resurss nākotnes pilsētu attīstībā / Darba vadītājs: Mg. arh. Oskars Redbergs

Praktiskā daļa: Andrejsalas siļķu brāķa ēkas rekonstrukcija / telpiskā pielāgošana īslaicīgai izmantošanai / Darba vadītājs: Mg. arh. Oskars Redbergs

Īslaicīgumam kā instrumentam pilsētu plānošanā un ēku projektēšanā laika gaitā pievērsta maz uzmanība un tas ticis neatbilstoši izmantots. Process netiek kontrolēts vai pārraudzīts; tas nav pamanīts arī augstākstāvošajās uzraugošajās un plānošanas institūcijās. Īslaicīgā izmantošana var tikt interpretēta ļoti dažādi un kas var novest pie fragmentētas un haotiskas pilsētas telpas veidošanās. Pastāv risks, ka urbānā telpa piepildās ar īslaicīgām, neplānotām ārkārtas situācijām un stāvokļiem, kam bieži vien ir negatīva sociāli telpiskā ietekme. Bakalaura darba projektā izveidota sistēma, lai kontrolētu īslaicīgumu, gan no stratēģiskā, gan telpiskā, gan citām tā īstenošanas perspektīvām. Siļķu brāķa ēkas rekonstrukcijas projekts atspoguļo pasaulē strauji ienākušo tendenci – īslaicīgo un mainīgo izmantošanu. Pat vairāk – projekta ietvaros izveidota sistēma īslaicīguma, ārkārtas situāciju un nepieciešamo pārmaiņu pašā ēkā vai plašākā mērogā kontrolei. Algoritms radīts, lai kontrolētu programmas un funkcionālā plānojuma ārkārtas stāvokļus ēkā.