DĀVIS MARKUS / Bakalaura darbs / 2015 / Rindu ēkas Juglā. Mītnes pie ūdens

Teorētiskā daļa: Būvju un ūdensmalu līdzās pastāvēšanas formas Rīgā / Darba vadītājs: Dr. arh., asoc. prof. Jānis Lejnieks

Praktiskā daļa: Rindu ēkas Juglā. Mītnes pie ūdens / Darba vadītājs: Mg. arh. Manten Leo Devriendt

Rīgas iedzīvotāji novērtē kvalitātes, ko sniedz ūdens klātbūtne pilsētā, tomēr, lai efektīvi, racionāli un videi draudzīgi varētu izmantot ūdens resursus, nepieciešams identificēt pašreizējo situāciju, kā arī iezīmēt nākotnes apstākļus ūdens resursu izmantošanā. Bakalaura darba teorētiskajā daļā pētīta pašreizējo Rīgas ūdensmalu situācija apkārtējās apbūves kontekstā, kā arī skaidrota to saikne un spēja pastāvēt vēsturisko un sociālo procesu uzslāņojumā un aktuālās likumdošanas ietvarā. Projektēšanai izvēlēta Juglas garāžu kooperatīva Nāra iespējamā attīstība par dzīvojamo apbūvi pie ūdens. Šobrīd garāžu kooperatīvs tiek aktīvi izmantots automašīnu novietošanai un dažādu lietu glabāšanai. Bieži būves tiek patvaļīgi pielāgotas arī pastāvīgiem dzīvošanas apstākļiem, kam primāri tās nav paredzētas. Projekta ietvaros tiek veidota vide, kas ļautu garāžu īpašniekiem pastāvīgi ēkās dzīvot un baudīt ūdens klātesamības priekšrocības. Katrā no rindu mājām ielas līmenī ir paredzēta vieta automašīnai, bet ūdens līmenī – vieta laivas uzglabāšanai. Dzīvojamās telpas projektētas ēku augšējos stāvos un izkārtotas ar līmeņu nobīdi.