ALISE JĒKABSONE / Bakalaura darbs / 2015 / Gustava Ērenpreisa velosipēdu fabrika – ēkas atkārtota izmantošana

Teorētiskā daļa: Bijušās industriālās teritorijas pielāgošana mūsdienu pilsētvides prasībām / Darba vadītājs: Dr. arh., asoc. prof. Jānis Lejnieks

Praktiskā daļa: Gustava Ērenpreisa velosipēdu fabrika – ēkas atkārtota izmantošana / Darba vadītājs: Dipl. arh. Andris Rubenis

Bakalaura darbā tiek pētīti paņēmieni kā mūsdienu pilsētvides prasībām pielāgot kādreizējās industriālās teritorijas. Skatoties nākotnes perspektīvā, Rīgas centru ieskaujošā dzelzceļa loka piegulošajai zonai Teikā ir iespēja attīstīties par dzīvojamo teritoriju ar atsevišķiem apkaimes centriem – jau esošiem un darba ietvaros izvēlēto bijušās Gustava Ērenpreisa velosipēdu fabrikas apkārtni. Ņemot vērā teritorijas novietojumu ārpus pilsētas vēsturiskā centra, tās atrašanās vieta dod brīvību arī dažādiem nestandarta arhitektūras risinājumiem. Izpēte ļauj secināt, ka apkaimē nepieciešams kultūras centrs ar uzsvaru uz zinātni un rekreāciju. Novietne atrodas pie dzelzceļa sliedēm un tās izvietojums ļauj fabrikai attīstīties kā neatkarīgam enkurobjektam, palielinot arī apkaimes dinamiku. Pagājušā gadsimta pārbūves laikā mainītie konstruktīvie elementi ļāva
saglabāt trīs oriģinālās fasādes. Tika pieņemts lēmums bakalaura darba projektā mainīt ēkas iekšējo konstrukciju, pielāgojot telpu augstumus jaunās programmas vajadzībām un esošai fasādei. Uzsverot pilsētas mainīgo dabu, telpas jau plānošanas sākuma stadijā tika pielāgotas iespējamai programmas maiņai un var tikt adaptētas dažādām situācijām.