Studentu plenērs Aizputē 2023

Aizvadīts jau piektais Aizputes plenērs, kurš tiek organizēts sadarbojoties Aizputes renesanses biedrībai un RISEBA Arhitektūras fakultātei. No 11.-14. Maijam tika aizvadītas četras intensīvas plenēra dienas, kurās arhitektūras studenti no Augstskolas RISEBA, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMVV) kā arī starptautiskās komunikācijas vadības studenti no biznesa augstskolas Turība izveidotajās komandas strādaja pie Aizputes pils starpizmantošanas piedāvājumu radīšanas.

Neskatoties uz to, ka Aizputes viduslaiku pilī nav nekāda tūrisma objektam atbilstoša satura kā tikai pils drupas, tas ir viens no populārākajiem un biežāk apmeklētajiem Dienvidkurzemes novada tūrisma objektiem. Tāpat pils kompleksā nav pieejama nekāda publiskiem pasākumiem atbilstoša infrastruktūra, taču pēc sabiedrības iniciatīvas pēdējo gadu laikā pilī ir notikuši koncerti un publiski pasākumi. Lai pilnvērtīgi restaurētu objektu un rastu tam nepieciešamos ievērojamos finanšu līdzekļus, iespējams būs nepieciešami vairāki desmiti gadu.

Tādēļ studentu uzdevums bija nepilnu četru dienu laikā izstrādāt pils starpizmantošanas idejas kā Aizputes viduslaiku pili atgriezt kultūras apritē sabiedrības labā un aktīvā izmantošanā līdz pils pilnīgai rekonstrukcijai. “Starpizmantošana” ir būtisks priekšnosacījums, lai pirms ievērojamu līdzekļu ieguldīšanas objekta rekonstrukcijā izprastu un identificētu sabiedrības, vietējās kopienas ilgtermiņa vajadzības.

Studentus konsultēja starpdisciplināru nozaru specialisti un profesionaļi, kas dalījās ar vēstures, socioloģijas, ainavu arhitektūras un arhitektūras lekcijām un praktiskiem padomiem: ainavu arhitekte Helēna Gūtmane (RISEBA), arhitekte Zane Vēja (RISEBA), sociālais plānotājs Jonas Bihels (Jonas Büchel, RISEBA, Latvijas Universitāte), būvinženieris Jānis Kreicburgs (RISEBA, RTU). Studentu darbu vērtēšanā piedalījās arī arhitekte Ieva Zībarte, arhitekte Andra Šmite, Žaņa Lipkes memoriāla direktore Lolita Tomsone.

Plenēru finansē Valsts kultūrkapitāla fonds, Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Augstskola RISEBA un “Kurzemes Atslēga”. Organizē Aizputes Renesanses biedrība.