Sagatavošanas kursi zīmēšanā

Plāno studijas augstskolas RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātē? Sagatavojies arhitektūras iestājeksāmenam!

 

Kursu nodarbību laikā ir paredzēts apgūt klasiskās zīmēšanas pamata prasmes un kompozīcijas principu izpratni, vienlaikus attīstot arī katra kursa dalībnieka individuālās spējas.

Lai gan sagatavošanas kursu tēmas un metodika ir tieši orientēta uz kompetencēm, kādas nepieciešamas studijām arhitektūras bakalaura programmā, kursu saturs var noderēt arī citu ar mākslas jaunradi saistītu studiju programmu topošajiem studentiem.

 

Pieteikšanās saiti un detalizētu informāciju atradīsi šeit:  ej.uz/zimesanas_kursi

 

Norises laiks un vieta

Kursi notiek RISEBA Arhitektūras un Dizaina fakultātē Durbes ielā 4, “Mākslas studijas” telpās 2. stāvā:

Trešdienās no 16:30 līdz 18:30 Ceturtdienās no 18:30 līdz 20:30

Par sekmīgi nokārtotiem kursu noslēguma pārbaudījumiem zīmēšanā un kompozīcijā tiek izsniegts RISEBA vadības apstiprināts sertifikāts un pārbaudījumu rezultāti tiek ieskaitīti kā nokārtoti iestājpārbaudījumi RISEBA Arhitektūras bakalaura programmā. Studiju pretendentiem tas ļauj piedalīties konkursā un studiju vietām.