Projekts RĪGA

Šis projekts pēta, veicina un padziļina izpratni par arhitektūras lomu kultūrā. Tiek izvirzīts arguments par labu arhitektūrai kā plašai disciplīnai, kas sniedzas pāri pragmatiskiem pastāvēšanas un konstruktīvajiem aspektiem. Arhitektūra pēc būtības ir kultūru veidojošs process. Arhitektūras valodai ir jēgpilna un telpiska nozīme, kas darbojas ārpus struktūras un formas. Tā rada telpu un patvērumu ne tikai mūsu fizisko vajadzību apmierināšanai, bet arī kalpo par mājvietu mūsu atmiņām par pagātni un domām par nākotni.

Projekta RĪGA mērķis ir nodrošināt platformu īpašu pasākumu veicināšanai, atbalstīšanai, paziņošanai, publicēšanai un organizēšanai, t.sk.: lekcijas, filmas, akadēmiskās meistarklases un semināri, kā arī “prakses projekti”, publiskās instalācijas-uzvedumi, vides māksla, izstādes un starptautiskie simpoziji; iesaistīt arhitektus, māksliniekus, dzejniekus, mūziķus, aktierus, profesionāļus un studentus; veicināt: arhitektūras radošo un vizionāro valodu, kā arī tās literārās un telpiskās sarežģītības, kas pārveido un papildina pilsētvides kontekstu.

 

“Cilvēks un kultūra atrodas pastāvīgā mijiedarbībā - kultūra ietekmē cilvēku, savukārt cilvēks atstāj ietekmi uz kultūras procesiem. Cilvēks var būt gan kultūras objekts (kultūra iedarbojas uz cilvēku), gan kultūras subjekts (cilvēks veido kultūru).”

Šī projekta tēma ir arhitektūras tipoloģijas, valodas nozīme arhitektūrā un autonomu arhitektūras elementu - objektu un subjektu ietekme, iesaiste un publiskās telpas pārveide.

Arhitektūras idejas un būtība tiek ietverta tekstos un valodas semiotikā – zīmēs, simbolos un emblēmās, un tā sevi manifestē caur fizisku veidolu. Fiziskas būves klātesamība gan nav galvenais priekšnoteikums arhitektūras būtības uztverei. Salīdzinājumam, arī grafiski attēlotas arhitektūras idejas nav nepieciešams fiziski uzbūvēt, lai tās tiktu uztvertas un saprastas.

Arhitektūra spēj pievērsties metafiziskam stāvoklim un radīt visaptverošu, domām pakārtotu kontekstu. Jēgpilnība un telpiska nozīme ir būtiski semantikas elementi, kas arhitektūru atšķir no vienkāršas būves un veido ar disciplīnu saistīto diskursu.

 

Tuvākajā laikā tiks izdots vēsturiskā 'Projekta Rīga' grāmatas otrais izdevums, kas tiks papildināts ar grāmatu latviešu valodā. Pēc tā sāksies darbs pie Objekta - Subjekta cēļojošās performances, kas ievadīs projekta nākamo etapu - Rīgas Maskarādi (Riga Masque). Bet par to vēlāk.