Piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts žurnāla “Latvijas Architektūra” redakcijai