LATVIJAS NACIONĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ ATKLĀS IZSTĀDI “OTRAIS CĒLIENS: PROJEKTS RĪGA”

Šī gada 9.martā plkst. 17.00, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklās augstskolas RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātes studentu un mācībspēku kopīgi veidoto izstādi “Otrais cēliens: Projekts Rīga”.

Amerikāņu arhitekts Džons Hejduks (John Hejduk) bija viena no redzamākajām figūrām 20. gs. arhitektūras pedagoģijā. Viņa ieviestie telpiskās domāšanas principi kļuva par nozīmīgu postmodernisma arhitektūras sastāvdaļu gan akadēmiskajā, gan praktiskajā vidē. Hejduka unikālā pieeja arhitektūras izglītībai ļāva definēt inovatīvu pedagoģisku procesu – vides projektu (live project), kura ietvaros studentiem bija iespēja iepazīt pilno darba ciklu no idejas definēšanas līdz fiziskai projekta realizēšanai.

Izstādes “Otrais cēliens: Projekts Rīga” ideja ir cieši saistīts ar 2021. gadā tapušo izdevumu “Džons Hejduks: Projekts Rīga”, kas atspoguļo divu lielformāta struktūru – Objekta/Subjekta – darināšanas gaitu 1987. gadā Mākslas universitātē Filadelfijā, un aizsāk projekta jauniestudējumu Rīgā un citviet Latvijā.

Objekts un Subjekts bija daļa no Džona Hejduka naratīvo struktūru repertuāra, ar kuru palīdzību arhitekts radīja pasaules, stāstīja stāstus un centās izzināt cilvēka eksistences būtību. Abas antropomorfās, vairāk nekā astoņus metrus augstās struktūras (skulptūras) tika būvētas balstoties uz viņa 1985. gada akvareli, kas simbolizēja viņa atmiņas par Rīgu. Pats instalācijas darināšanas process notika izmantojot tolaik inovatīvu vides projekta pieeju – Hejduka studenti un kolēģi akvareļa skici analizēja, pārvērta darba rasējumos un būvēja ārpus akadēmiskās studiju vides. 

Izstādē “Otrais cēliens: Projekts Rīga” būs apskatāmi pēdējo gadu laikā tapušie augstskolas RISEBA studentu un mācībspēku vides objektu maketi, skices, gleznas u.c. praktiskās pārdomas par Džona Hejduka daiļradi un Objekta/Subjekta idejas būtību Rīgas un Latvijas kontekstā.

Neskatoties uz plašo Hejduka ietekmi globālajā arhitektūras diskursā, viņa idejām un “Projektam Rīga” tā arī nav izdevies sasniegt savu auditoriju Latvijas arhitektu sabiedrībā. “Otrais cēliens: Projekts Rīga” ieskicē procesu, ar kura palīdzību Hejduka ‘Rīga’ tiek atgriezta atpakaļ Rīgā – senajai atmiņai, kas atgriezusies mājās.

Izstāde «Otrais Cēliens: Projekts Rīga» ir daļa no plašāka augstskolas RISEBA un Nodibinājums “Arhiteksti” iniciēta projekta “Projekts Rīga – Objekts/Subjekts”, kas tiks īstenots kā vides projekts Rīgā un citviet Latvijā. Abi projekta tēli (skulptūras) vispirms savienosies ar Rīgu, bet vēlāk ar citām īpaši izvēlētām vietām un situācijām Latvijā - tādām kā Rīgas nepabeigtais satiksmes pārvads, Tilts uz nekurieni Sātos, Rundāles pils pagalms, u.c.