FAD studente Ksenija Sapega iegūst BAUA balvu par labāko bakalaura darbu “ Starprobežu pilsētvides sinerģija Braslavā un Daugavpilī. Izglītības centrs Braslavā” vad. Ilze Paklone, Didzis Junzems

2020. gada 15. oktobrī tika apbalvoti labākie jauno Baltijas valstu arhitektu darbi, kas šogad bija tiešsaistes pasākums. Balvu par labāko maģistra līmeņa darbu saņēma Keiti Lige (Igaunijas Mākslas akadēmija, Igaunija), bet balvu par labāko bakalaura darbu - Ksenia Sapega (RISEBA universitāte, Latvija).
Pasākumu jau 8. reizi organizēja Baltijas Arhitektu apvienību asociācija (BAUA) ar mērķi izcelt labākos jaunos profesionāļus, kuri prezentēja visu Lietuvas, Latvijas un Igaunijas arhitektūras skolu labākos izlaiduma projektus.

Ksenijas Bakalaura darba “ Starprobežu pilsētvides sinerģija Braslavā un Daugavpilī. Izglītības centrs Braslavā” tika pētīta starprobežu urbānā sinerģija un šīs vietas iespējamās attīstības stratēģija dažādos līmeņos. Darba teorētiskajā daļā tika apskatīti pamatnosacījumi un galvenie šķēršļi sadarbības veicināšanai starp Latvijas pilsētu- Daugavpili un Baltkrievijas pilsētuBraslavu. Darbā tika secināts, ka līdzšinējais virziens pieredzes apmaiņā izglītības un tūrisma jomā ir vērtējams pozitīvi un attīstāms arī turpmāk. Galvenie šķēršļi šīs teritorijas urbānajai sinerģijai ir
neattīstīta apkārtējā vide, kā arī politiskās attiecības, kas ierobežo starpvalstu komunikāciju ar vīzu režīmu. Darbā izstrādātā stratēģija vienlaicīgi apskata dažādus apstākļu modulācijas, programmas izveidi un arhitektūras risinājumu integrēšanu tajā. Sinerģijas stratēģija darbojas kā sociālā infrastruktūra, veidojot vietu priekš socializēšanas, radot Braslavas un Daugavpils iedzīvotājiem jaunas iespējas. Jaunas urbānās vides un arhitektūras objekta izveide Braslavā paredz radīt balansētu reģiona attīstību. Dzelzceļš, kas iet caur šīm divām pilsētām, Braslavu un Daugavpili, atver jaunas tūrisma un biznesa sadarbības iespējas. Jauna izglītības centra veidošana, kā starp robežu kontroles punkta papildinājums izmanto šo neitrālo teritoriju kā vietu komunikācijai, izglītībai un jaunradei. Šī starp robežu zona ir pieejama abu valstu pilsoņiem, šķērsojot tikai savas valsts robežu izveidojot bezvīzu komunikāciju zonu starp abu valstu robežām. Bakalaura darbā izstrādātais ēkas projekts kalpo kā iela, kas domāta sadarbībai, apvienojot pamestu ražotni, dzelzceļa staciju un izglītības centru.

FAD MA Arhitektūras programmas absolvents Mikuss Stašs arī veiksmīgi piedalījās izstādē ar projektu Par pieejamu mājokļu programmas ieviešanas iespējām Rīgā.