Baltijas jauno arhitektu balvu 2019 saņem Ruta Rinkule – FAD maģistra programmas absolvente

9. novembrī Baltijas arhitektu savienību asociācijas (BAUA) jauno arhitektu balvu maģistra darbu kategorijā saņēma augstskolas RISEBA absolvente Ruta Rinkule. Uz BAUA arhitektūras skolu absolventu balvu kopumā pretendēja septiņu Baltijas arhitektūras skolu 16 izcilākie bakalaura un maģistra programmu studentu darbi, tostarp arī četru Latvijas jauno arhitektu darbi. 

Ruta Rinkule savā darbā "Saulkrastu novada teritorijas "Silmala" lokālplānojums, mainot teritorijas lietošanas veidu no dārzkopības uz dzīvojamo" piedāvāja 19 kritērijus – īpašības un vērtības –, kas atšķir vasarnīcu ciematus no dzīvojamajiem rajoniem. Caur katru no šiem kritērijiem viņa sniedza priekšlikumus, kā pašreizējo Saulkrastu novada vasarnīcu ciematu "Silmala" pārveidot par ilgtspējīgu dzīvojamo rajonu ar potenciālu kļūt par pievilcīgu jauktas izmantošanas teritoriju.

Skatē ar projektu par mūsdienīgiem studentu mājokļiem Torņakalnā veiksmīgi piedalījās arī RISEBA arhitektūras bakalaura programmas absolvente Helēna Laura Bindemane. Studentus, kas izvirzīti ikgadējai balvai, izvēlas un nominē pašas augstskolas. Labāko arhitektūras studentu diplomdarbu izstāde un balvas pasniegšana Baltijas valstu līmeni 2019. gadā notika jau septīto reizi. Ar visiem nominētajiem darbiem līdz janvāra vidum var iepazīties, apmeklējot izstādi Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātē Durbes ielā 4, Rīgā.

Studentu veikumu vērtēja profesionāla žūrija, tajā skaitā Starptautiskās Arhitektu savienības ģenerālsekretārs Serbans Tiganass un pārstāvji no katras dalībvalsts – arhitekte Ilze Mekša, arhitekts Igns Ogints ("DO Architects") un Narvas pilsētas galvenais arhitekts Ivans Sergejevs.

Foto: Andra Marta Babre un Lauris Veļičko