Arhitektūras programmas bakalaura darbu aizstāvēšana 30. janvārī, 10.00

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas Arhitektūra bakalaura darbu aizstāvēšana notiks otrdien, 30. janvārī, no plkst. 10.00. Bakalaura darbu vērtēšanu veiks valsts eksaminācijas komisija: Sven Verbruggen (komisijas prekšsēdētājs, arhitekts, PhD., RISEBA viesprofesors, BE), Andris Kronbergs (arhitekts, Mg. arch., RISEBA Goda profesors), Gunta Grikmane (arhitekte, Mg. arch., Latvijas Arhitektu savienības prezidente), Rūdolfs Dainis Šmits (arhitekts, RISEBA vieslektors), Didzis Jaunzems (arhitekts, Dipl. arch., RISEBA lektors).

Lai iegūtu inženierzinātņu bakalaura grādu arhitektūrā, pilsētplānošanas stratēģijas un projektus izglītības arhitektūrai aizstāvēs 10 topošie absolventi.

Aizstāvēšanas kārtība šeit.