Arhitektūras maģistra programmas studenti izstrādā Mūkusalas teritorijas attīstības koncepciju

2018. gada 9. februārī Nacionālās bibliotēkas telpās notika Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un RISEBA studentu prezentācijas par Mūkusalas teritorijas attīstības koncepciju. Mūkusalas degradētā teritorija ir starptautiskā projekta Baltic Urban Lab pilotteritorija, kuru ierobežo Mūkusalas, Bieķensalas un Jelgavas iela un dzelzceļš; tā ir daļa no Torņakalna apkaimes un atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Projekta Baltic Urban Lab vispārējais mērķis ir pilnveidot pilsētvides plānošanu, izstrādājot un testējot jaunu integrētu plānošanas pieeju un sadarbības modeli degradēto teritoriju reģenerācijā.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta starptautiskajā projektā Baltic Urban Lab ietvaros Mūkusalas pilotteritorijas vīzijas izstrādē piedalījās starpdisciplinārās studentu komandas no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, RISEBA. Pamatojoties uz padziļinātu izpēti, visas trīs studentu grupas uzsvēra Mūkusalas teritorijas attīstības potenciālu, izveidojot to kā multifunkcionālu pilsētvidi, kas organiski kalpotu gan iedzīvotājiem, gan esošajiem un perspektīvajiem attīstītājiem, gan Rīgas viesiem.
Studentu konkursa darbus vērtēja profesionāla žūrija, kurā piedalījās gan Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta speciālisti no stratēģijas vadības pārvaldes, gan speciālisti no pilsētvides attīstības pārvaldes un projektu nodaļas pārvaldes, gan Mūkusalas teritorijas lietotāji, gan pazīstami arhitekti.

Žūrijas komisijas viedokli par Mūkusalas konkursa darbiem izteica žūrijas komisijas priekšsēdētājs, arhitekts Sergejs Ņikiforovs: „Vizionārismu mēģinājuši atrast visu darbu autori. LU darbs konceptuālā līmenī bija labi saprotams, taču piedāvātajām shēmām pietrūka detalizācijas un praktiska risinājuma kā rīkoties nākotnē. Ja pārnestu shēmas lielākā mērogā konkrētajā pilsētvidē, tas atgādinātu to, kā apbūves principi savulaik tika veidoti citām Daugavas salām – nevērtīgās apbūves vietā veidojot uz papīra jaunu apbūvi. Lai to realizētu īsā termiņā, atrast finansiālu atbalstu šāda veida darbībai šobrīd šķiet nereāli. Nākotnes vīziju vislabāk bija iespējams saskatīt RISEBA darbā, kur bija skaidri nodalītas lietas, kuras veiksmīgi attīstās pašlaik un tās, pie kurām jāpiestrādā. RISEBA darbā varēja saskatīt finansu līdzekļu ieguldījuma kapacitātes mērogus, kas bija patīkami. Žūrijas komisija atzīmēja dziļo un pamatīgo RISEBA komandas veikto izpēti. Žūrijas komisijas ieskatā, RTU komandas darbs bija pārāk pragmatisks un praktisks, ar rīcības shēmu uz tuvākajiem gadiem, kur katrs Mūkusalas attīstītājs varētu atrast iespējas savām nākotnes darbībām. Tas bija pārāk detalizēti, skatoties tālākā nākotnē.“

Pēc studentu darbu prezentācijas un intensīvām žūrijas diskusijām, par uzvarētājiem tika atzīta RISEBA studentu komanda, kas saņēma 3000 EUR balvu, otrās vietas ieguvēji – RTU komanda saņēma 2000 EUR, savukārt, trešās vietas ieguvēji – LU studenti 1000 EUR naudas balvu.

Informācija: www.rdpad.lv