2022/2023 VASARAS UZŅEMŠANA

Piesakies mācībam Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” jau tagad!

Pieteikšanās studijām Vasaras uzņemšanas ietvaros līdz 15.augustam, 2022​​​​​​​

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” izveidota 2011. gadā kā starptautiski orientēta un mūsdienīga programma angļu valodā. Tās reģionālā specifika un konkurētspēja saistāma ar atzītu vietēja un starptautiska mēroga arhitektūras un ar to saistīto jomu profesionāļu piesaisti, kas kopā ar studentiem veido fakultātes multikulturālo vidi. 

Kā vienīgā privātā arhitektūras skola Baltijas reģionā, tā tiecas sekot jaunākajām globālajām tendencēm un apvienot labākos arhitektūras izglītības standartus un mācību pieredzi, lai sagatavotu studentus darbam starptautiskā mērogā.

Pieteikšanās studijām ŠEIT vai arī izmantojot e-pakalpojumu „vienotā pieteikšanās pamatstudiju programmās” (VUPP) portālā www.latvija.lv/studijas.

Iegūstamais grāds / Inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds arhitektūrā

KP / 140

Akreditācija / Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma ir akreditēta līdz 2022. gada 31. decembrim*

Studiju forma / Pilna laika dienas studijas

Valoda / Angļu

Studiju maksa gadā / 5360 EUR

Studiju ilgums / 3,5 gadi

 

Iesniedzamie dokumenti:

- iepriekšējās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu),                                                         - radošo darbu Portfolio (diģitālāis/fiziskais)
- 4 fotogrāfijas (3x4),
- pases kopija (uzrādot oriģinālu) vai ID karte,​​​

Iestājeksāmens zīmēšanā un kompozīcijā notiks 2022. gada 21. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 17.00**, Durbes ielā 4, 3. stāva projektēšanas darbnīcā:


10.00-13.00 – zīmēšana ( 1.grupa), kompozīcija ( 2.grupa) 
13.00-14.00 – pusdienu pārtraukums;
14.00-17.00 – zīmēšana (2.grupa), kompozīcija (1.grupa).

 

*Patlaban notiek studiju virziena akreditācijas process. Šā procesa noslēgumā spēkā stāsies jauns akreditācijas termiņš.

**Iestājpārbaudījumu laiks var tikt mainīts. Šajā gadījumā visi pretendenti tiks laicīgi informēti.