Pirmie pieci arhitektūras skolas gadi vienā grāmatā – FAD BOOK Camera

2017. gada marta sākumā klajā nāca RISEBA FAD pirmā apjomīgā publikācija “THE FAD BOOK. The First Five Years of FAD. 2011–2016”. Tā ir trīs valodās veidota skolas grāmata, kas aptver laika periodu no augstskolas RISEBA Arhitektūras programmas dibināšanas arhitekta Oskara Redberga vadībā 2011. gadā līdz pirmajam tās absolventu izlaidumam, dodot arī īsu atskatu uz notikumiem 2015./2016. studiju gadā.

Izdevumā iekļauta Arhitektūras bakalaura programmas pirmo piecu gadu studentu projektu izlase. Grāmata dokumentē studiju procesu, tajā iesaistītos mācībspēkus un profesionāļus, atklāj projektēšanas studijās risināto semestra noslēguma darbu tematu un tipoloģiju daudzveidību, to aktualitāti urbānās telpas un sociālekonomiskajos procesos Latvijā un starptautiskā vidē.

Grāmatas sastādītāji un koncepcijas autori: Dina Suhanova, Igors Malovickis.

Lasīt vairāk

LA Nr. 128 (2016./2017.) par studentu plenēru Aizputē un FAD studentu būvēto vides objektu H2O 6 pagalmā

Žurnāla "Latvijas Architektūra" Nr. 128 (2016./2017.) rubrikā "Vide" publicēts apraksts (autore Dina Suhanova) par 1. kursa studentu projektēto un būvēto vides objektu H2O 6 pagalmā - Rīga staro Zunda dārzā. Rubrikā "Izglītība", savukārt, atrodams Jāņa Lejnieka raksts par FAD un Aizputes novada pašvaldības organizēto starpaugstskolu studentu plenēru Aizputes pils attīstībai.

Lasīt vairāk

sākums 1