LA Nr. 128 (2016./2017.) par studentu plenēru Aizputē un FAD studentu būvēto vides objektu H2O 6 pagalmā

Žurnāla "Latvijas Architektūra" Nr. 128 (2016./2017.) rubrikā "Vide" publicēts nelielu aprakstu (autore Dina Suhanova) par 1. kursa studentu projektēto un būvēto vides objektu H2O 6 pagalmā - Rīga staro Zunda dārzā. Rubrikā "Izglītība" savukārt atrodams Jāņa Lejnieka raksts par FAD un Aizputes novada pašvaldības organizēto starpaugstskolu studentu plenēru Aizputes pils attīstībai.