The entrance examination in drawing and composition – July 13 and 14, 11.00.

Iestājeksāmeni zīmēšanā un kompozīcijā notiks 2017. gada 13. un 14. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 16.00, Durbes ielā 4, 3. stāva projektēšanas darbnīcā:
11.00-13.00 – zīmēšana;
13.00-14.00 – pusdienu pārtraukums;
14.00-16.00 – kompozīcija.

Reflektanti varēs pieteikties uz sev piemērotāko dienu, iesniedzot/apstiprinot dokumentus RISEBA informācijas centrā, Meža ielā 3.

NOLIKUMS par SPECIALIZĒTO IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Arhitektūra" reflektantiem – šeit.

Papildus iestājeksāmens tiks organizēts arī 18. augustā.