Praktiskais darbs Kuldīgā

Augstskolas RISEBA bakalaura un maģistra programmas “Arhitektūra" studenti studiju kursu "Kultūras mantojums" un "Kultūrvēsturiskais mantojums mūsdienu pilsētvidē" ietvaros šī gada 26.-27.okt. piedalījās divu dienu plenērā, ko Pasaules arhitektūras dienu ietvaros rīkoja Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA.

Divu dienu garumā studenti piedalījās izglītojošās lekcijās par un ekskursijās par pilsētvides un kultūras mantojuma aktuāliem jautājumiem, kā arī darbojās praktiskā laboratorijā “Vulkāns” (Volcano) - a platform for culture, events - a meeting place. Studenti izstrādāja priekšlikumus bijušās sērkociņu fabrikas Vulkāns teritorijas arhitektūras risinājumus vietas iekļaušanai pilsētas kultūrtelpas audumā, vēstures, esošās situācijas un plānotās funkcijas kontekstā kā atpūtas un kultūras baudīšanas vietai. Pasākuma ietvaros studentiem bija iespēja salīdzināt Kuldīgas, Ventspils un Talsu pilsētu pieredzi arhitektūras kultūras mantojuma saglabāšanas pieredzi.