FAD absolventes Līgas Treijas publikācija "Pašvaldības dzīvokļu fonda revitalizācija Rīgā" LA Nr. 127/2016

Žurnāla "Latvijas Architektūra" Nr. 127/2016 publicēts plašs FAD 2016. gada absolventes Līgas Treijas raksts "Pašvaldības dzīvokļu fonda revitalizācija Rīgā". Temata pētniecība aizsākās kā Līgas bakalaura darbs (vad. Dr. Arch. Jānis Lejnieks) un skar jautājumu par Rīgas pilsētā izkaisīto pamesto un degradēto dzīvojamo ēku potenciālu pašvaldības dzīvojamā fonda izveidē.

Read more

2 next