Publicēts FAD Arhitektūras programmas Bakalaura darbu 2018. gada katalogs

Šī gada bakalaura darbus vieno stratēģiska plānošana un projektēšana zināšanu teritoriju, akadēmisko centru un skolu arhitektūras kontekstā kā turpinājums 2017. gada pavasara semestra arhitektūras projektēšanas studijai ar nosaukumu “Knowledge mile” pasniedzēju Viestura Celmiņa, Ilzes Paklones un Tomasa Štelmaha vadībā.
Katalogā ar vienoto nosaukumu "Designing for Knowledge territories" apkopoti desmit Augstskolas RISEBA Akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Arhitektūra” abolventu projekti. 2018. gada 30. janvārī bakalaura darbus aizstāvēja Jānis Aufmanis, Dmitrijs Bažinovs, Gelani Cečojevs, Elīna Eglīte, Inga Gailīte, Kristīne Kuprijanova, Anna Olha, Ranay Utkelbayeva, Lauma Vilne un Anete Zavadska.


Izdevējs: Augstskola RISEBA, Arhitektūras un dizaina fakultāte;
Sastādītāji: Kristīne Kuprijanova, Dina Suhanova & FAD absolventi;
Teksti: Dina Suhanova, Jānis Dripe, Viesturs Celmiņš, Ilze Paklone, Thomas Stellmach & FAD absolventi;
Projektu grafika: FAD studentu iesniegtie materiāli;
Koncepcija, dizains un makets: Kristīne Kuprijanova (Ernests Šveisbergs, Igors Malovickis);
ISBN 978-9984-705-38-5;
Druka: “ADverts” SIA.