Jutas Davidovskas bakalaura darbs publicēts žurnālā LATVIJAS ARCHITEKTŪRA