File

Augstskolas RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultāte (FAD) realizē starptautiski orientētu un konkurētspējīgu arhitektūras izglītību angļu valodā, kas sagatavo kompetentus un kvalificētus absolventus. Kopš tās dibināšanas 2011. gadā, programma ir apvienojusi labākos Eiropas arhitektūras izglītības standartus un mācību pieredzi, kļūstot par reģionālas nozīmes arhitektūras skolu. Programmā iesaistīti atzīti vietēja un starptautiska līmeņa praktizējoši arhitekti un dizaineri, akadēmiķi un pētnieki, arhitektūras teorētiķi un saistīto nozaru profesionāļi.

Jaunas arhitektūras skolas izveidošana arhitekta Oskara Redberga vadībā uzskatāma par izaicinājumu un mēģinājumu konfrontēt iesīkstējušās arhitektūras izglītības tradīcijas un pieejas, ieviešot jaunas arhitektūras mācīšanas koncepcijas, apvienojot labāko vietējo un starptautisko pieredzi, iesaistot praktizējošus arhitektus, būvniecības tehnoloģiju un dizaina jomas profesionāļus, arhitektūras teorētiķus un pētniekus. Rezultātā tika radīta studiju programma, kas piedāvā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas skatīt plašākā kontekstā un kopsakarībās, attīstot katra studenta intelektuālo kapacitāti, veicinot analītisko domāšanu un starpdisciplināru pieeju dizaina uzdevumu risināšanā. Programmas galvenie studiju virzieni, arhitektūras projektēšana un dizains, arhitektūras vēsture un teorija, urbānā telpa un pilsētplānošana, būvniecības tehnoloģijas un konstrukcijas, tēlotāja māksla, apvienoti ar projektu vadības, uzņēmējdarbības prasmēm un zināšanām sociālajās zinātnēs.

2015. gada janvārī savus bakalaura darbus sekmīgi aizstāvēja pirmie piecpadsmit FAD absolventi, pierādot, ka skola ir attīstījusies un izaugusi, ieņemot nozīmīgu vietu arhitektūras akadēmiskajā un profesionālajā sfērā Latvijā. Pašreizējais studiju programmas ARHITEKTŪRA direktors arhitekts Jānis Dripe seko FAD tradīcijām, veidojot skolu par Baltijas mēroga arhitektūras izglītības centru.