File

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA dibināta Rīgā 1992. gadā. Tā ir akreditēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā, kā arī ieguvusi Centrālās un Austrumeiropas menedžmenta attīstības asociācijas (CEEMAN) starptautiskās kvalitātes akreditāciju (International Quality Accreditation). 

Apvienojot BIZNESA, MĀKSLAS un TEHNOLOĢIJU nozares, RISEBA ir augstskola, kur bizness tiekas ar mākslu - tā ir izcila izglītība, starptautiski atzīts diploms, augsta studiju procesa kvalitāte, izcila zinātniski-pētnieciskā bāze, augsti kvalificēts personāls. Augstskola RISEBA ir izaicinājums kreatīvi un radoši domājošiem cilvēkiem, kas spēj uzņemties atbildību. Augstskolas kvalificētais personāls veicina radošas personības attīstību, lai tā spētu profesionāli veikt uzņēmējdarbību starptautiskā līmenī. Augstskolai ir divi studiju kompleksi Rīgā un filiāle Daugavpilī. RISEBA piedāvā augsta līmeņa izglītību 1. līmeņa augstākās izglītības, bakalaura, maģistra un doktorantūras studiju programmās, biznesa, komunikāciju, audiovizuālo mediju mākslas un arhitektūras virzienos. Studentiem tiek piedāvātās plašas starptautiskās iespējas. 

Vairāk šeit: http://www.riseba.lv