FAD and AVMM summer school TA_KA+

Kristīne Obodova, Jānis Bērziņš / FAD absolventi

Nav noslēpums, ka Roja vasarā kļūst par radošu notikumu epicentru. No 21. – 31. jūlijam (2016) šiem notikumiem pievienojās arī augstskolas RISEBA arhitektūras un audiovizuālo mediju mākslas programmu kopīgā starptautiskā vasaras skola TA_KA+, kas turpināja iepriekšējos gados notikušo arhitektūras studentu radošo darbnīcu ARH VASARA tradīcijas. Šogad, pateicoties Valsts izglītības attīstības aģentūras stipendijām un Augstskolai RISEBA, vasaras skolā piedalījās 12 jaunieši no Bulgārijas, Moldovas, Turcijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Uzbekistānas un Latvijas. 

Mūsdienās arhitektūra un audovizuālā māksla kļūst par arvien starpdisciplinārākām mākslas nozarēm, un bieži vien arhitektūras forma tiek papildināta ar skaņas un gaismas efektiem, kā arī mediju radītās sajūtas palīdz izprast kāda speciāli radīta forma. Vasaras skolas mērķis bija sapludināt šīs abas mākslas disciplīnas caur Latvijas un Kurzemes piekrastes kontekstu, ļaujot studentiem strādāt kopā un gūt pieredzi no abām nozarēm, reizē iepazīstot Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības un piekrastes tradīcijas. 

Arhitektūras un mediju sinerģijas meklēšana sākās Rīgā ar velo ekskursiju pa pilsētu arhitekta Jāņa Dripes vadībā. Ceļā uz Kurzemi ar arhitektūras profesora Jāņa Lejnieka stāstījumu par vēsturiskajām un mūsdienu būvniecības tradīcijām piekrastē vasaras skolas dalībnieki iepazina Jūrmalu. Ziemeļkurzemes būtību jaunieši centās izprast braucienā uz Slīteri, Mazirbi un Kolku. Piekrastes iepazīšana noslēdzās ar ciemošanos pie Zaigas un Māra Gaiļiem viņu brīvdienu mājā Lieldienu sala Kaltenē, kur saimnieku vadībā varēja iepazīties ar ēkas arhitektūru, iekārtojumu, un gūt iedvesmu turpmākajam darba procesam. 

Šogad vasaras skolas norises un izpētes vieta bija bijušās zivju konservu rūpnīcas teritorija Rojas upes labajā krastā. Teorētisko un praktisko daļu koordinēja pieredzējusī arhitekte un pilsētplānotāja Žanīna Valtere (Janin Walter) no Vācijas, kuras vadībā studenti centās izjust un saprast šīs vietas būtību, problemātiku un atmosfēru, norādot uz vērtībām, kuras ir saglabājamas, šo teritoriju attīstot nākotnē. Lai rosinātu dalībniekus domāt radoši, mākslinieks Māris Grosbahs dalījās savā pieredzē par mākslas iesaisti Rojā 19 gadu garumā, savukārt, arhitekts Didzis Jaunzems savā lekcijā parādīja, kā arhitektūra sadarbojas ar medijiem dažādos scenogrāfiskos motīvos. 

Izpētes rezultātā studenti nolēma darboties trīs dažādās vietās Rojas ostas pašā galā pie vecajām attīrīšanas iekārtām. Pašu spēkiem zāģējot, skrūvējot, krāsojot, montējot un filmējot tapa 3 instalācijas, kas atspoguļo teritorijas atmosfēru un problēmas. „Jocīgais” norādīja uz skarbo teritorijas „seju”, kas ne visiem ir izprotama. Instalācija „180 grādi” pamestā koka šķūnī ļāva paraudzīties uz pilsētu citā leņķī, norādot uz aktuālo lauku iedzīvotāju aizplūšanu uz pilsētām. Instalācija „Dažādās pasaules” aktualizēja Rojas ostas nošķirtību no pārējā ciema un norādīja uz nākotnes attīstību. 

Vasaras skolas noslēgumā ar mediju speciālista Ģirta Ozoliņa palīdzību teritorijā ienāca gaisma, skaņa un performance, kas kopā ar studentu radītajām instalācijām ļāva pasākuma apmeklētājiem ieraudzīt šo vietu no cita skatu punkta – krāsainu un aktīvu, iezīmējot iespējamo publisko funkciju ienākšanu Rojas ostas teritorijā. Lai gan gaismu un skaņu efekti bija īslaicīgi, studentu radītās instalācijas joprojām var apskatīt, reizē izbaudot jaunus pārdzīvojumus atklājot Rojas ostas teritoriju. 

Vasaras skolas TA_KA+ projekta vadītāji un dalībnieki ir ļoti pateicīgi par atbalstu un sapratni Zigim Goldmanim, Rojas novada domei, „Būvserviss Roja”, Mārim Grosbaham, Valsts izglītības attīstības aģentūrai, augstskolas RISEBA studentu pašpārvaldei